PayWao.com

Live Munazra Bol Tv 11wi, 12wi ka khana jaiz hai ya nhi? Ahle hadees Vs Sunni Ahle Sunnat Published: 2 years ago By: Imran Khan

1, 265, 921 views

8, 951 Likes   1, 784 Dislikes

Mufti Haneef Qureshi Allama Kokab Noori Vs Ahle Hadees aur Deobandi
Kya Mandir aur Mazaar ek hai
Khari murti pari murti
Leta hua murti
sunni aalim mufti hanif qureshi, Allama Kokab aur Ahle Hadees deobandi aalim ke darmiyan 11wi 12wi ka fatiha khana kaisa faisla khud karen haq par kaun new munazra sunni vs deobandi mufti hanif qureshi sahab new munazra new munazra on ilm e gaib new munazra on hazir o nazir new munazra on kufriya ibaaraat mushtaq ali ansari mufti hanif qureshi new 2017 wahabi expose wahabi exposed wahabies expose wahabies exposed wahabi wahabies expose exposed radde wahabiyat radde deobnadiyat radde gair muqallidiyat radde najdiyat Ilm e Ghaib of Nabi ﷺ munazra on ilm e ghaib new 2017 between sunni vs deobandi Ilm e Ghaib Mustafa Nabi Ka Ilm-E-Ghaib

Video Tags

Comments